Transit İşlemlerinden Değişiklik yapılmasına dair Tebliğ.Seri No:4 (Transit işlemleri)

20 Agümrük müşavirliğiralık 2012  Tarihli 28503 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 4)

MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ham petrol,” ibaresinden sonra gelmek üzere “nafta, fuel-oil, gazyağı,” ibaresi eklenmiştir.

Seri No:4 Transit işlemleri hakkındaki detaylı bilgiye Resmi Gazeteden ulaşabilirsiniz.28503 Sayılı Resmi gazeteye ulaşmak için linke Tıklayınız.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ