İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/27 Nolu Tebliğ Hakkında Bilg

14 Aralık 2012 Günlü 284gümrük müşavirliği97 Sayılı Resmi Gazate’de Ekonomi Bakanlığından: İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/27 Nolu Tebliğ Hakkında Bilg

Tebliğin genel olarak amacına bakacak olursak

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşya için 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 1.200 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli Üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. söz konusu ticaret politikası önleminin çeşitli ülkeler üzerinden etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuş olup,Bakanlığın durumu incelemesi sonucunda ise Gözetim Önlemlerin etkisiz kılındığına dairbulgular elde edilmiştir.

Buna göre Tebliğin

MADDE 3 –’de belirtildiği üzere

Tebliğin çıkmasından sonra ÇİN’den yapılan ithalatlarda düşüş olduğu ve yine , Türkiye ile Malezya arasındaki Ticaretin artışa geçtiği anlaşılmıştır.Bu şekilde tebliğ de belirtilen önlem etkisiz hale getirilmiştir.

Tebliği detaylı olarak incelemek için lütfen Resmi gazeteyi inceleyiniz incelemek için linki Tıklayabilirsiniz.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZETLERİ