İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3) Naylon İplik

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda verilen karara istinaden , 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma)’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Resmi Gazeteyi incelemek için Tıklayınız.

GTP Eşya Tanımı EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ($/Kg)
1.      Dönem 2.      Dönem 3.      Dönem
(21/11/2022-
20/11/2023)
(21/11/2023-
20/11/2024)
(21/11/2024-
20/11/2025)
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) 0,27 0,26 0,25
5402.32.00.00.00 Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.51 Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.61 Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.45 Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden 0,07 0,06 0,05