İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28)-Cam Elyafı Takviye Malzemeleri

Bu Tebliğin amacı, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli  ürünlerin  7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılmış olan   “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç ; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünü ithalatına yönelik başlatılmış olan  ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması ile ilgilidir.

Aşağıda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Resmi Gazeteyi incelemek ve detaylara ulaşmak için Tıklayınız.

Pozisyon No Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem (CIF %)
7019.11 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Çin Halk Cumhuriyeti Chongqing Polycomp International Corporation(CPIC) 24,5
7019.12 Fitiller
7019.13 Diğer iplikler, şeritler
7019.14 Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları
7019.15 Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları
7019.19 Diğerleri
7019.90.00.10.00 Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) Diğerleri 35,75
7019.90.00.30.00 Cam liflerden keçe