20 Aralık 2012  Tarihli 28503 Sayılı Resmi Gazete TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRA...