Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Gümrük İşlemleri için gerekli evrakların firmadan alınması
 • evrakların alımından itibaren  24 saat içinde işlemlerin bitirilerek firmaya teslimi.( Kırmızı hat, Kimyahane, Tse vs. durumlar istisnadır.) İşlemleri bitmiş olan işlerin fatura ve dekontumuz ekinde firmaya ulaştırılması.
 • Gümrük işlemlerinin her safhasında gerekli olan evrakların kendi kuryemizce alınması ve gerekli mercilere  ulaştırılması.
 • İnternet Bankacılığı ile hızlı para transferinin ve vergilerin ödenmesi.
 • İhalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri
 • Zati Eşya işlemleri ( Yurt Dışından Türkiye’ye, Türkiye’den Yurt dışına Gönderilen  Kişisel eşyaların Gümrükleme işlemleri.)
 • Naklihane işlemleri ( Yurt Dışından Türkiye’ye Kesin dönüş yapan vatandaşların   Gümrükleme işlemleri.)
 • Kara,hava ve deniz nakliye
 • Antrepo hizmetleri
 • Gerekli izin belgesi takip ve temin etme
 • G.T.İ.P ( Gümrük Tarifesi ) belirlenmesi
 • Sigorta İşlemleri
 • Yurt içi nakliye ve depolama organizasyonu
 • Yurt dışı taşıma ve depolama organizasyonu
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
 • Gümrük Vergi ve Eş mali Yükümlülükleri Hesaplamaları
 • Serbest dolaşıma Giriş rejim Uygulamaları
 • İhracat   Rejimi Uygulamaları
 • Transit   Rejimi Uygulamaları
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
 • Dış Ticaret Standardizasyon Uygulamaları.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Dış Ticaret firmalarına ve şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Dahilde işleme izin belgesi
 • Hariçte işleme izin belgesi
 • İthal lisansı ve gözetim belgesi
 • CE belgesi
 • Kontrol belgeleri
 • Çalışma bakanlığı ithalat izinleri
 • TSE/TAREKS izinleri
 • Kapasite raporu alımı
 • Tarım Bakanlığı Uygunluk Yazıları / Kontrol Belgesi
 • Garanti Servis Ağı Kurulumu
 • BTK kayıtları