Menşe Şahadetnamesi Örneği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 7

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 42

[download id=”7″]

EK 7

 

1 İhracatçı( çeviri için ) Numara ORJİNAL
( çeviri için )

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

  ( çeviri için )

2 Alıcı ( çeviri için ) 3 Menşe Ülkesi( çeviri için )
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
( çeviri için )
5 Gözlemler
( çeviri için )
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı ( çeviri için ) 7 Miktar
( çeviri için )
 

 

 

8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur( çeviri için )

Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
( çeviri için )

 

EK 7.1

1 İhracatçı( çeviri için ) Numara KOPYA( çeviri için )
MENŞE ŞAHADETNAMESİ

( çeviri için )
2 Alıcı( çeviri için )
 

 

3 Menşe Ülkesi( çeviri için )
 
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
( çeviri için )
5 Gözlemler( çeviri için )
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
( çeviri için )
7 Miktar
( çeviri için )
 

 

 

8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.( çeviri için )

Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü

( çeviri için )

EK 7.2

1 İhracatçı( çeviri için ) Numara KOPYA( çeviri için )

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

( çeviri için )

2 Alıcı Consignee
 

 

3 Menşe Ülkesi( çeviri için )
 
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
( çeviri için )
5 Gözlemler( çeviri için )
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
( çeviri için )
7 Miktar
( çeviri için )
 

 

 

8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.( çeviri için )

Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü

( çeviri için )

EK 7.3

1 İhracatçı

(Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı şekliyle Adı veya firma Adı ve Açık Adresi)
Numara BAŞVURU FORMU
 

 

MENŞE ŞAHADETNAMESİ
2 Alıcı (Adı veya Firma Adı ve Açık adresi)
 

 

3 Menşe Ülkesi
 
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı) 5 Gözlemler 
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri1; eşyanın tanımı 7 Miktar (brüt veya net ağırlığını veya diğer ölçü birimini belirtiniz)
 

 

 

8 Aşağıda imzası bulunan ben;- yukarıda tanımlanan eşyanın 3 nolu kutuda belirtilen ülke menşeli olduğunu gösterir menşe şahadetnamesinin düzenlenmesi için MÜRACAAT,

– bu başvuru formu ve destekleyici bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, eşyanın menşe kurallarını sağladığını BEYAN,

– Yetkili mercilerin isteği üzerine, bu sertifikanın düzenlenmesi için gerekli görülen her türlü ek destekleyici bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi TAAHHÜT;

Ederim.

9 Başvuran( ihracatçı değilse) Yer ve tarih Başvuranın imzası2

1 Ambalajı olmayan eşya için yerine göre eşyanın sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

2 temsilcinin imzası ile birlikte matbaa harfleriyle yazılmış adı yer almalıdır.

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ve BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASINDA
DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

1. Formlar daktilo veya el yazısı ile doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

2. Sertifika ve başvuru formunun üzerinde silintiler ve birbiri üzerine yazılmış düzeltmeler bulunmamalıdır. Yapılacak değişiklikler yanlış bilgilerin üstleri çizilerek yerlerine istenilen kayıtlar eklenerek yapılır. Bu şekildeki işlemlerin hepsi, değişiklikleri yapan kişi tarafından imza ve yetkili mercii tarafından da tasdik edilmelidir.

3. Sertifika ve başvuru formundaki her bir maddenin önüne bir sıra numarası konulmalıdır. En son kayıtın hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklenmeyi imkansız kılmak üzere aynı şekilde iptal edilmelidir.

4. İhracat ticareti gereği icap ediyorsa, asıldan başka, bir veya birkaç suret çıkartılabilir.”

 

 

1 Yorum

  1. Gümrük Yönetmeliği | Gümrük Müşavirliği,Gümrük danışmanlığı,Naklihane,Zati Eşya,Almanyadan Türkiye'ye Nakil diyorki:

    […] Menşe Şahadetnamesi Örneği […]