İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/1 Nolu Tebliğ Detayları

RESMİ GAZATE

19/02/2014 Tarihin’de  28918 Sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanmış olan,

Aşağıda tarife detayları verilmiş olan ürünler ile alakalı olarak İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/1 Nolu tebliğ yayınlanmıştır.

Detayları incelemek için  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1) tıklayınız

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı-CIF (ABD
Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

(5/3/2014-4/3/2015)

(5/3/2015-4/3/2016)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

35

1,75

1,50

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

35

2,00

1,75