İthalatta Haksız Rekabatin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022/26)

Bu Tebliğin amacı, 16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021 /20) ile Çin Halk Cumhuriyeti  menşeli olan  ve ” Demir  veye  Çelikten Belirli Boru bağlantı Parçaları ” nın yer aldığığı  7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ki ürünlerin  ithalatı sırasında başlatılmış ve  Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonrasında   alınan kararın yürürlüğe konulması ile ilgilidir.

İlgili Ürünler için Ürününlerin TONU üzerinden 500 USD olarak değerlendirilmiştir. İthalatı yapılacak ürünlerin  1 Tonu 500 USD altında kıymete tekabül ediyor ise Ürünlerin Vergilendirilmeleri CIF Kıymeti 500 USD ye tamamlanalar vergilendirme yapılacaktır.

İlgili Mevzuatın detaylarını incelemek ve Detaylı bilgilere ulaşmak için Resmi Gazeteyi inceleyebilirsiniz. İncelemek için Tıklayınız.