Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) - EK 7 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 42 [downloa...