Ek 5

 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 34, 36

EK 5

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE
(T.G.T.C.’nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

 

Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler
(1) (2) (3)
y 5101 Yün, karde edilmemiş veya taranmamış
-Yağı alınmış, karbonize edilmemiş-Karbonize edilmiş
Kullanılan yağı alınmamış (kırkma yünler de dahil) yünlerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50′ sini geçmediği imalat.Kullanılan yağı alınmış (karbonize edilmemiş) yünlerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat.
y 5103 Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri, karbonize edilmiş Kullanılan karbonize edilmemiş döküntülerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat.
y 5201 Pamuk, karde edilmemiş veya penyelenmemiş, ağartılmış Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat
5501 ila 5507 Sentetik ve suni devamsız lifler
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış-Karde edilmiş veya taranmış veya diğerleri
Kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imalatKimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya 5505 pozisyonunda yer alan döküntülerden imalat
y Fasıl 50 ila 55 İplik, monofilamentler (kağıt ipliği hariç)-Baskılı veya boyanmış
 

 

 

 

 

 

 

-Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokunmuş mensucat (kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat hariç)Baskılı veya boyanmış

 

 

 

 

-Diğerleri

-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirilmeye hazırlanmamış tabii liflerden
-Ham ipek veya ipek döküntüsünden
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
veya
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, filament demetlerinden veya lif döküntülerinden imalat.
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemiyle beraber yapılan (bükme veya tekstürize işlemi böyle addedilmez) ağartılmış veya önağartılmış (1) iplik ve monofilamentlerin baskı veya boyanmasında kullanılan girdilerin (iplikler dahil) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 48’ini geçmediği imalat.
-Karde edilmemiş taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,
-Ham ipek veya ipek döküntüsünden
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
veya
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, filament demetlerinden veya lif döküntülerinden imalat.İplikten imalat
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle(1), (2)beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmamış mensucatın baskı veya boyanmasıİplikten imalat
5601 Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya;
uzunluğu 5 mm’yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar),
dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları
Liflerden imalat
5602 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
-Baskılı veya boyanmış
-Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-Diğerleri 
Liflerden imalatVeyaHazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2)beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış keçenin baskı veya boyanmasıAğartılmamış (3)dokunmamış mensucatın emdirilmesi, sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesiLiflerden imalat
5603 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
-Baskılı veya boyanmış 

 

 

 

-Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

-Diğerleri

Liflerden imalat
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2)beraber yapılan ağartılmış veya önağartma işlemi yapılmamış dokunmamış mensucatın baskı veya boyanmasıAğartılmamış (3)dokunmamış mensucatın emdirilmesi, sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesiLiflerden imalat
5604 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar; dokumaya elverişli iplik ve 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri, kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış-Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

 

 

 

-Diğerleri

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlardan imalat

 

Ağartılmamış dokumaya elverişli iplik, şerit ve benzerlerinin emdirilmesi, sıvanması, kaplanması

5607 Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın)
(kauçuk veya plastik emdirilmiş sıvanmış veya
kaplanmış olsun olmasın)
Liflerden, hindistan cevizi lifi ipliğinden, sentetik veya suni filament ipliğinden veya monofilamentlerden imalat
5609 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen
54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya
benzerlerinden eşya ile sicimler, ipler ve halatlar
Liflerden, hindistan cevizi lifi ipliğinden, sentetik veya suni filament ipliğinden veya monofilamentlerden imalat
5704 Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden
diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)
(hazır eşya halinde olsun olmasın)
Liflerden imalat
Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları, şeritci ve kaytancı eşyası, işlemeler-Parça, şerit veya motif halinde işlemeler (AS 5810) 

 

-Baskılı veya boyanmış
-Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
-Diğerleri

 

Kullanılan maddelerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmediği imalatİplikten imalat
Veya
hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2)beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın, keçenin, dokunmamış mensucatın baskı veya boyanmasıAğartılmamış mensucat, keçe veya dokunmamış mensucattan imalatİplikten imalat
5901 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan
türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış
dokumaya elverişli mensucat, mühendis muşambası veya
şeffaf bezler, hazır tuvaller, şapkacılıkta kullanılan bukran
benzeri sertleştirilmiş mensucat
Ağartılmamış mensucattan imalat
5902 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterden
veya viskoz ipliğinden elde edilen yüksek mukavemetli
iplikten her nevi taşıt aracı iç ve dış lastiği için mensucat
İplikten imalat
5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya
plastikle lamine edilmiş mensucat
(5902 pozisyonundakiler hariç)
Ağartılmış mensucattan imalat Veya hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
5904 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın);
bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli
mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları
(kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)
Ağartılmamış mensucat, keçe, veya dokunmamış mensucattan imalat
5905 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları Ağartılmamış mensucattan imalat Veya hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
5906 Kauçuklu mensucat
(5902 pozisyonundakiler hariç)
Ağartılmış, örülmüş mensucat veya diğer ağartılmamış mensucattan imalat
5907 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat ,
tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)
Ağartılmamış mensucattan imalat Veya Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
5908 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya
örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için);
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan
boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın)
İplikten imalat
5909 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve
benzeri hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın)
İplikten veya liften imalat
5910 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolonlar ve
transmisyon kolonları (diğer metal ve maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
İplik veya liften imalat
5911 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde
kullanılmaya mahsus bu Faslın 7 no.lu notunda belirtilen ürünler
ve eşya-Keçeden yapılmış olanlar haricindeki cilalama diskleri ve
halkaları- Diğerleri
İplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan 6310 pozisyonundaki imalatİplik veya liften imalat
Fasıl 60 Örme mensucat
-Baskılı veya boyanmış 

-Diğerleri

İplikten imalat
Veya
hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2)beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanmasıİplikten imalat
Fasıl 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
-Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar
-Diğerleri
İmalatın tamamlanması (4)İplikten imalat
y Fasıl 62 Giyim eşyası ve giyim eşyasının aksesuarları (örülmemiş olanlar) 6213 ve 6214 pozisyonları hariç olup bunlar için kurallar aşağıda belirtilmiştir.:-Bitirilmiş veya tamamlanmış- Bitirilmemiş veya tamamlanmamış İmalatın tamamlanması (4)İplikten imalat
6213 ve 6214 Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:
-İşlemeli olanlar
-Diğerleri
İplikten imalat veya
kullanılan işleme yapılmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını aşmadığı imalatİplikten imalat
6301 ila y 6306 Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları, masa örtüleri,
tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları,
diğer mefruşat (9404 pozisyonundakiler hariç);
ambalaj için torba ve çuvallar, vagon ve mavna örtüleri, kamp eşyası
-keçeden veya dokunmamış mensucattan–emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş– emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-Diğerleri

–Örülmüş

—İşlemesiz

—İşlemeli

–Örülmemiş

 

 

—İşlemesiz

—İşlemeli

Liften imalat

Ağartılmamış (3) keçe veya
dokunmamış mensucatın emdirilmesi, sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesi

İmalatın tamamlanması(4)

İmalatın tamamlanması (4)
veya
Kullanılan işleme yapılmamış örülmüş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’nı aşmadığı imalat

İplikten imalat

İplikten imalat Veya

Kullanılan işleme yapılmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını aşmadığı imalat

6307 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) el yelpazeleri,
bunların mekanik olmayan çerçeve ve sapları ile bu çerçeve
ve sapların aksamı hariç-Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri-Diğerleri
İplikten imalatKullanılan girdinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını aşmadığı imalat
6308 Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında
kullanılan mensucat ve ipliklerden oluşan takımlar
(aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli
eşya (perakende satılacak hale getirilmiş)
Takımı oluşturan menşeli olmayan eşyanın kıymetinin takımın fabrika çıkış fiyatının % 25’ini aşmadığı imalat
6309 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya Yükleme için toplanmış ve paketlenmiş

1Bakınız EK 4 Açıklama Notu 7.1
2Termoprinting işleminin menşe veren bir işlem olarak kabul edilebilmesi için baskının transfer kağıdıyla beraber yapılması gereklidir.
3Bakınız EK 4 Açıklama Notu 7.3
4Bakınız EK 4 Açıklama Notu 7.2

1 Yorum

  1. Menşeli olmayan girdiler | Genc Grup Gumruk Müşavirliği,Gümrük Müşavirlik hizmetleri,Gümrük danışmanlık hizmetleri,Naklihane,Zati Eşya,Almanyadan Türkiye'ye Nakil İhracat ihracat diyorki:

    […] Ek 5 ve 6′da yer alan listelerin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 inci […]