Ek 6

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 35, 36

 

EK 6

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

(Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)

Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler
(1) (2) (3)
0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0202 Sığır Eti (dondurulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0203 Domuz Eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) En az iki aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0204 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) En az iki aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0205 At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim, domuz, koyun ve keçiler için en az iki aylık besi döneminden sonraki kesim(1).
y 0408 Kuş yumurtası, kabuksuz, kurutulmuş ve yumurta sarısı, kurutulmuş. -y 0407 pozisyonunda sınıflandırılan kabuklu, taze veya dayanıklı hale getirilmiş kuş yumurtalarının,-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kabuksuz, kurutulmuş olanlar hariç kuş yumurtalarının,

-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kurutulmuş olanlar hariç yumurta akının,

Kurutulması (uygun olduğu durumlarda kırma ve ayırmadan sonra)

y 1404 Linter pamuğu, beyazlatılmış Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat.
Menşeli olmayan girdilerle uygulandığında menşe statüsü kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetleri
y 2009 Üzüm suyu, fermente edilmemiş ve alkol katılmamış, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın Üzüm şırasından imalat
y 2204 İlave taze üzüm şırası (konsantre edilmiş olsun olmasın) veya alkol içeren, vermut hazırlamak için kullanılan taze üzüm şarabı Taze üzüm şarabından imalat
Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü kazandıran işçilik veya işlemler
y 2205 Vermut Konsantre edilmiş olsun olmasın taze üzüm şırası veya alkol içeren, 2204 pozisyonunda sınıflandırılan taze üzüm şarabından imalat.
y 3401 Sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış keçe ve dokunmamış mensucat, Keçe veya dokunmamış mensucattan imalat
y 3405 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal temizleme pat veya tozları ve benzeri için boya ve cila emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış keçe ve dokunmamış mensucat. Keçe veya dokunmamış mensucattan imalat
y 3502 Kurutulmuş yumurta albumini -y 0407 pozisyonunda sınıflandırılan kabuklu, taze veya dayanıklı hale getirilmiş kuş yumurtalarının,-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kabuksuz, kurutulmuş olanlar hariç kuş yumurtalarının,

-y 3502 pozisyonunda sınıflandırılan kurutulmuş olanlar hariç yumurta akının,

Kurutulması (uygun olduğu durumlarda kırma ve ayırmadan sonra).

y 4203 Doğal veya bileşim yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası İki veya daha fazla doğal veya bileşim yoluyla elde edilen deri ve kösele parçalarının dikilmesi veya birleştirilmesi
y 4910 Her türden seramik takvimler, baskılı, (takvim saat dahil), dekore edilmiş İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
6401 ila 6405 Ayakkabılar Herhangi bir pozisyondaki girdiden imalat, ayakkabı yüzlerinin 6406 pozisyonunda sınıflandırılan iç taban veya diğer taban parçaları ile birleştirilmesi hariç
y 6911 ila y 6913 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyası, seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası, dekore edilmiş İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
y 7117 Seramikten taklit mücevherci eşyası, dekore edilmiş. İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
 

y 8473.30.20,y8443.99.10, y8517.70.90, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39, y8529.90.20, y8443.99.10, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39.10 ve y 8473.50.20

Dinamik Rasgele Erişimli Bellek (DRAMs) olarak bilinen elektronik entegre devreler  Çalışma ve işlemeden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, imalatın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az %45’ini oluşturduğu imalat%45 kuralının karşılanamaması halinde DRAM’lar, kıymet olarak en yüksek orana sahip girdi ile aynı ülke menşeli olur.
y 8482 Bilyalı makaralı veya iğneli rulmanlar, monte edilmiş(2) İç ve dış halkaların parlatılması, yatak alıştırma ve ısıl işlemini takip eden montaj işlemi
y 85.19 Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz içersin içermesin) Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat% 45 kuralının karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.

% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir.

y 8523.29.15.00.29 Kayıt yapılmamış 3.5″ manyetik mikro disketler, önceden formatlanmış olsun olmasın ve diskin üzerine yapılan kaydın kalitesini kontrol amaçlı analog sinyal içersin içermesin Disketin montajına ( manyetik diskin yerleştirilmesi ve kapakların montajı dahil) ek olarak manyetik diskin veya kapakların imalatı.Eğer ne disk ne de alt ve üst kapaklar montajın yapıldığı ülkede üretilmemişse; disketler, imalatta kullanılan ve kıymetleri toplamı fabrika çıkış fiyatının en yüksek yüzdesini teşkil eden girdiler menşeli olur. Disketin montajı (manyetik diskin yerleştirilmesi ve kapakların montajı dahil) ve paketlenmesi tek başına menşe kazandırmaz.
y 8527 Radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabın içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın) Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat % 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.

% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir.

y 8528 Televizyon alıcıları (video, monitörler ve projektörler hariç) Radyo yayımları alıcı cihazı, veya ses kayıt veya tekrar verme cihazı (görüntü kayıt veya tekrar verme cihazı hariç) içersin içermesin. Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat% 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.

% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir.

y 8542 Entegre devreler Difüzyon işlemi (entegre devrelerin uygun bir dopant eklenmesi yoluyla yarı iletken bir substrat üzerinde oluşturulması
Menşeli olmayan girdilerle uygulandığında menşe statüsü kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetleri
y 8548.90.20, y8542.31.90, y8542.32.90, y8542.39.90

Dinamik Rasgele Erişimli Bellek (DRAMs) olarak bilinen elektronik entegre devreler Çalışma ve işlemeden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, imalatın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az %45’ini oluşturduğu imalat%45 kuralının karşılanamaması halinde DRAM’lar, kıymet olarak en yüksek orana sahip girdi ile aynı ülke menşeli olur.
y 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.99 Optik sistemli veya kontaklı fotokopi cihazları Fotokopi cihazının montajı, harness, dram, silindir, yan tabakalar, mil yatağı vida ve cıvata somunu imalatı ile birlikte.
Menşeli olmayan girdilerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran işçilik veya işleme faaliyetleri
y 9113 Saat kayışları, saat bantları ve bilezik saatler ve bunların parçaları, tekstilden. Kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmediği imalat
y 9401 ila y 9403 Seramikten koltuklar , (9402 pozisyonunda sınıflandırılanlar hariç) yatağa veya diğer mobilyalara dönüşen türden olsun olmasın,ve parçaları, dekore edilmiş Seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
y 9405 Seramikten lambalar ve aydınlatma düzenekleri, ışıldak ve spot lambaları ve bunların parçaları, tarifenin başka yerinde belirtilmemiş veya yer almamış, dekore edilmiş; sabit bir ışık kaynağına sahip aydınlatmalı seramik işaretler, isim tabelaları ve bunların parçaları tarifenin başka yerinde belirtilmemiş veya yer almamış, dekore edilmiş Seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla

(1) Bu şartlar sağlanmadığında et (sakatat), hayvanın doğduğu ve en uzun süre beslendiği ülke menşeli sayılır.

(2) “Monte edilmiş” terimi kısmen monte edilmişi de içerir. Ancak monte edilmemiş haldeki parçalar buna dahil değildir.

1 Yorum

  1. Menşeli olmayan girdiler | Genc Grup Gumruk Müşavirliği,Gümrük Müşavirlik hizmetleri,Gümrük danışmanlık hizmetleri,Naklihane,Zati Eşya,Almanyadan Türkiye'ye Nakil İhracat ihracat diyorki:

    […] Ek 5 ve 6′da yer alan listelerin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 inci sütun Armonize […]