Bağlayıcı Tarife Bilgisi

[download id=”4″]

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 28

EK 2

T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION

 

1 HAK SAHİBİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi
Gizli
2. BTB Referans Numarası
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli NotBu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.

Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu
6. Eşyanın Tanımı
7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi
Gizli
8. Sınıflandırmanın Gerekçesi
9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.
Tanım Broşürler Fotoğraflar Numuneler Diğer
Tarih:                                   İmza:                                        Mühür:
2 GÜMRÜK İDARESİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi
Gizli
2. BTB Referans Numarası
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli NotBu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.

Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu
6. Eşyanın Tanımı
7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi
Gizli
8. Sınıflandırmanın Gerekçesi
9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.
Tanım Broşürler Fotoğraflar Numuneler Diğer
Tarih:                                   İmza:                                        Mühür:

 

 

1 Yorum

  1. Gümrük Yönetmeliği | Genc Grup Gumruk Müşavirliği,Gümrük Müşavirlik hizmetleri,Gümrük danışmanlık hizmetleri,Naklihane,Zati Eşya,Almanyadan Türkiye'ye Nakil İhracat ihracat diyorki:

    […] Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu […]