[download id="4"] Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 28 EK 2 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ...