Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile adınıza gelen gönderilerin Gümrük İşlemleri

İnternet üzerinden yapılan alışverişler’de  dahil olmak üzere, Kendi adınıza yurt dışından gönderilmiş eşyaların  posta veya  da hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar yoluyla ülkemize getirilmesi ve ürünün adresinize kadar getirilerek size teslim edilmesi
mümkündür.
Operatör yetkisine sahip olan hızlı kargo firmaları ile  posta idaresi, sizin adınıza eşyanın GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ . yaparak Eşyanın size teslim edilmesinde  taşıma ücreti dışında başka bir ücret talep etmeden ürünü teslim etmesi gerekmektedir.

Ayrıca  adınıza gelen gönderinin Türkiye’ye gelmiş olduğunu tarafınıza bir bildirim göndermek zorundadır. Tarafınıza Yapılan bildirim tarihinden  itibaren üç gün geçtikten sonraki  her geçen gün için ardiye ücreti alınmaktadır. Gelen gönderinin Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve ürün bedeli 150 Avro’yu geçmeyen, kişisel kullanım için gelmiş,  ticari miktar ve nitelikte olmayan ve Avrupa Birliğinden doğrudan gelen eşyalar için %18 oranında, diğer ülkelerden gelen eşya için %30 oranında vergi alınır.

Bu eşyanın ÖTV Kanununa ekli olan IV sayılı liste kapsamına girmesi durumunda, Bu Genel vergiye ilave olarak %20 oranında vergi uygulanır.  Kitap veya benzeri basılı yayınlardan  ise vergi alınmamaktadır. Ürün Bedeli 150-1500 Avro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşya için hızlı kargo operatörleri sizin adınıza detaylı beyan vermek sureti ile  işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bununla birlikte, operatör firmaları gönderi geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren ardiye, Gümrük müşavirliği  v.b. ücretleri talep edebilirler.

Ticari miktar ve nitelikte olan eşya ile Bürüt ağırlığı  30 kilogramı ve Ürün  bedelinin 1.500
Avro’yu geçen kişisel kullanıma mahsus eşyanın Gümrük beyanı Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan  operatörler tarafından yapılamaz. Bu kapsamdaki eşyanın Gümrük beyanı ve diğer Gümrük işlemlerinin sizin tarafınızdan veya da temsilciniz tarafından ( adına vekaletname çıkartarak yetkilendirdiğiniz Gümrük müşavirliği Firması ) yapılması ve ithalat vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

Posta ya da hızlı kargo yolu ile adınıza gelmiş olan eşyanın bedeli belirlenirken, faturaya, (invoice) satış fişine,  veya yapılan ödemeye ilişkin belgeye /belgelere bakılır. Ancak bu belgelerdeki bedelin düşük olduğunun veya şüpheli bulunması durumunda, Gümrük memurlarınca kıymet tespiti yapılır ve gümrük işlemleri tamamlanır. Ayrıca , İlaç ve takviye edici gıdalar ise, sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçeteye istinaden teslim edilir.

Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya ve kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzer basılı yayınların serbest dolaşıma girişi basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılabilir. Posta veya hızlı kargo yoluyla, yurt dışından ülkemize, her türlü sigara ve diğer tütün ürünleri ile alkollü ürünler, Türkiye’de IMEI kaydı bulunmayan cep telefonları, kozmetik ürünler, silah ve tüfek, et ve süt ürünleri getirilemez.

Ülkemizden yurt dışına, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı firmaları ile eşya göndermek istemeniz durumunda, eşyanın bedeli 15.000 Avro’yu geçmeyecek ve miktarı brüt olarak 300 kilogramdan az olmak zorundadır.. Gümrük işlemlerini, sizin adınıza posta idaresi ya da hızlı kargo firması yapar. Bunun için sizden taşıma ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmez.

Yasal uyarı; burada verilmiş bilgiler yol gösterici niteliktedir. Hiçbir yasal bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca yazının yazıldığı tarih itibari ile geçerlidir. Gümrük Mevzuatı sürekli olarak değiştiğinden dolayı siz yazıyı okuduğunuz tarih de mevzuatta değişiklikler olmuş olabilir. Güncel bilgileri tarafımıza ulaşarak alabilirsiniz.