Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

RESMİ GAZATE2 /09/2013 Tarihin’de 28783 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlananmış olan,

Şeker İhracatı için ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

 Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri