İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/21 Nolu Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/21)

26/09/2013 Tarihin’de 28777 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan,

Demir veye Çelikten boru bağlantı Parçaları

Dökme bağlantı parçaları

Diğerleri 7307.10 Tarife pozisyonunda yer alan ürünler ile alakalı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/21 NoluTebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ