2 /09/2013 Tarihin'de 28783 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlananmış olan, Şeker İhracatı için ve Ön İzin Belgesi Düzenle...