2006/12 İhracat Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin’de Değişiklik Yapılması Hakkında

09/10/ 13  Tarihin’de  28790 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış  olan,

2006/12 İHRACAT DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ