09/10/ 13  Tarihin'de  28790 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış  olan, 2006/12 İHRACAT DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ...