2013/8 Nolu İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Hakkında

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)

12 /10/2013 Tarihin’de 28793 Sayılı Resmî Gazete  ile yayımlanmış olan,

tebliğ aşağıda detayları verilen ürünler ile ilgilidir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı

 (CIF ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem

(01/11/2013-31/10/2014)

2 nci Dönem

(01/11/2014-31/10/2015)

8508.11.00.00.19 Diğerleri

45

4

3,50

8509.40.00.00.11 Öğütücüler

35

3

2,50

8509.40.00.00.12 Mikserler

35

3

2,50

8509.40.00.00.13 Bilenderler

35

3

2,50

8509.40.00.00.15 Komple setler

55

5

4,50

8509.40.00.00.19 Diğerleri

35

3

2,50

8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları

55

5

4,50

8516.31.00.00.19 Diğerleri

35

3

2,50

8516.60.90.00.11 Tost makinaları

45

4

3,50

Daha Fazla detaya ulaşmak için aşağıdaki linki Tıkayınız.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)