Gümrük Uzlaşmaların Vaki Olup Olmadığı İle İlgili Yazı

Uzlaşmaların Vaki Olup Olmadığı İle İlgili Yazı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu “uzlaşma sonucunda belirlenen tutarın ödenmesine ilişkin şartların yükümlüsünce yerine getirilmediğinden ve bu süreçte Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığından, uzlaşmanın vaki olup olmadığının ve amme alacağının takibinin hangi bedel üzerinden yapılacağı konusundaki” yazı

Söz konusu yazıya ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

[download id=”79″]

[download id=”80″]

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri