2013/6 Nolu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Hakkında

RESMİ GAZATE13 /08/2013 Tarihin’de 28734 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan,

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/6 Nolu Tebliğ’ de yapılan değişiklik hakkında bilgi almak için aşağıda ki linki tıklayarak Resmi Gazete’yi inceleyebilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu tebliğ’e göre; aşağıda detayları verilmiş olan ürünler için ithalat aşamasında karşılarında gösterilen tutar üzerinden gözetime tabi tutulacaklardır

Sıra No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet

23

8516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız kahve yapmaya mahsus cihazlar)

25

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız çay yapmaya mahsus cihazlar)

40