2013/12 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Detayları

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

13/08/2013 Tarihin’de 28734 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan,

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/12 Nolu Tebliğ detaylarına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

Söz Konusu Tebliğ Aşağıda detayları verilen Pazar arabalarının ithalatı aşamasında karşısında gösterilen tutar üzerinden gözetime tabidir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Brüt kg)

8716.80.00.90.18

Diğerleri (Yalnız Pazar Arabaları)

10

(Not: Tarife bilgisi bağlayıcı değildir. Bilgi amaçlı verilmiştir. Ürünlerin özelliklerine ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir.)

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri