Gümrükler Genel Tebliğinde Değişiklik Seri No 105

RESMİ GAZATE06/06/2013 Tarihli 28669 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (105 Seri Nolu)  (Gümrük İşlemleri)  18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış 95 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz şekilde değişmiştir.Değişikliğin detayların için lütfen Aşağıdaki linki Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık hizmetleri