Gümrükler Genel Tebliği Gümrük Kontrolü altında işleme Seri No 3’de değişiklik Seri No:4

RESMİ GAZATE06/06/2013 Tarihli 28669 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Kontrolü Altında işleme hakkında ki Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 4)

Tebliğ hakkında bilgi almak için Resmi Gazeteyi inceleyebilirsiniz. İncelemek için Tıklayınız