06/06/2013 Tarihli 28669 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Teb...