Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav İlanı 2012

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav İlanıGümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav İlanı 2012

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik sınavı 29 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’daBalıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri Esenboğa Yolu No:792 Akyurt/ ANKARAadresinde yeralan Bakanlığımız Eğitim Daire Başkanlığında yapılacaktır.
Tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.