İthalatda Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin 2012/26 Nolu Tebliğ

gümrük müşavirliği14 Aralık 2012 Günlü 28497 Sayılı Resmi Gazate’de Ekonomi Bakanlığından: İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/26 Nolu Tebliğ Hakkında Bilg

Tebliğin genel olarak amacına bakacak olursak

MADDE 1 –(1) 3701.30.00.00.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları” nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalinde, 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/32 sayılı Tebliğ ile 2,65 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem alınmış olup fakat bu önlemleri etkisiz kılmak için farklı yöntemler uygulanmış olup,

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Buna göre Tebliğin

MADDE 3 –’de belirtildiği üzere

Soruşturma konusu ürünler ile alakalı olarak ÇHC için alınan bu damping önleminden sora çin’den yapılan ithalatlar da düşüş olduğu ve yine Türkiye ile Malezya arasındaki Ticaretin gerçekleştirilmesi konusunda artışların olduğu göze çarpmaktadır.Buna istinaden yapılan araşturmalarda Malezya dan ofset baskı kalıbı ithalatında önemli artışlar olmuştur. Aslında malezyadan bu ürünleri Türkiye’ye ihraç eden bazı firmların bu ürünlerin üretimlerini yapabilecek kapasitelerin olmadığı, bazı firmaların ise ÇİN’deki firmlar ile ilişki içerisinde olarak ürünlerin Malezya menşeli olarak Türkiye’ye ihracı gerçekleştirilmiştir.

Tebliği detaylı olarak incelemek için lütfen Resmi gazeteyi inceleyiniz incelemek için linki Tıklayabilirsiniz.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZETLERİ