İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/25 Nolu TEBLİĞ

14 Aralık 2012  Tarihli 28497 Sayıl Resmi Gazate’de Ekonomi Bakanlığından: İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/25 Nolu TEBLİĞ Hakkında

 

 

Başvuru ve mevcut durum hakkında özet olarak

MADDE 1 –

(1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/3 sayılı Tebliğ ile 7307.19 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “boru bağlantı parçaları”nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Brezilya menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı  önlemler alınmış olup , Bahsi geçen ürünlerin  Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli olanlarının ithalatı için de değişen miktarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuş olup, mezkur 2012/10 sayılı Tebliğ çerçevesinde bu önlemlerin de devamına karar verilmiştir.

(2) Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., Tarafından boru bağlatnı parçalarının ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarının Çin Tayvanı (Tayvan) üzerindenTürkiye’ye ihraç edilerek bu bağlamda bu damping vergilerin etkisiz kılındığı konusunda Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunmuş olup inceleme yapılmasını istemiştir. ve yapılan araştırmalarda ciddi bulgulara ulaşılmış olup bu ülkelerden ürünleri ithal eden firmaların bu tebliği dikkatle incelemeleri ve ihracatcı firmalarını araştırmalarında fayda vardır.

Tebliği kapsamlı bir şekilde detaylarını incelemek için lütfe Resmi Gazate’de yayınlana orjinal metine bakınız. Resmi gazeteyi incelemk için linke Tıklayınız.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ