İKİNCİ BÖLÜM Geri Gelen Eşya MADDE 168- 1. Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’ni...