Avrupa Menşeli Kumaş İthalatında Menşe Araştırması

Avrupa menşeili kumaşların Avrupa’dan ithali sırasındaözellikle 1000$ altı ithalatlarda ve tüm firmaların ithalatlarında Gümrüklerde Vergi Teminatına tabi tutularak Menşe Araştırmasına gönderilmektedir. YYS Firmaları hariç.

Ayrıca Kumaş Tipi Ürünler kimyahane tahliline  gönderilerek işlemlerin sonuçlandırılması süreci gerçekleştirilir . Bu işlemlerin gümrük idarelerine, firma ve dolaylı temsilcisi Gümrük Müşavirlerine ise ekstra bir yük oluşturduğu bilinmektedir  . Bu uygulama ile ithal kumaşları üretimde kullanan ihracatçı firmaların ciddi anlamda sıkıntıda olduğu görülmektedir. İstihdam sağlayan ihracatçı firmaların uzun süredir güvence altına aldıkları ödemeleri geri alamadıkları düşünülürse ciddi bir sıkıntı yaşayacakları görülüyor. 

Not: Bilindiği üzere, Gümrük REjimlerinin ticaret politikası önlemlerinin, eşyanın ticaretine ilişkin önlemlerin uygulanmasında eşyanın muayenesi ve Gümrük Kontollerinin uygunluğu büyük önem arz etmektedir. 4458 sayılı gümrük kanunun 21/2 maddesinde menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda ek kanıtları istemeye gümrük idarelerinin yetkili olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca , Gümrük Yönetmeliğinin 41 nci madde ve menşe şahadetnamelerinin incelenmesi sonradan kontrolü kontrolü bahsinde ” Gümrük idarelerine ibraz olunan menşe şahadetnamelerinde yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe ve ihbar bulunması halinde gümrük idaresince eşya  eşyanın orjinal ambalajı, markası ve patenti gibi unsurlarla inceleme yapılacağı esasa bağlanmıştır.