6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen yükümlülüklere uyulmaması halinde 1 Ocak 2014 tarihinden sonra  uygulanaca...