Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111)

13 /12/2013 Tarihin’de 28850 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan,

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111)