13 /12/2013 Tarihin'de 28850 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (S...