Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07/08 /2013 Tarihinde 28731 Sayı ile  Resmî Gazete’de yayımlanmış olan,

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikdeki  Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik Hakkında

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri