İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

07/08/2013 Tarihin de  28731 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan,

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin  2013/11 Nolu Tebliğ detaylarına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymeti haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
  4814 Duvar Kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları 6 (ABD Doları/Kg*)

8418.30.20.00.00

Hacmi 400 litreyi geçmeyenler

165 (ABD Doları/Adet)

8544.30.00.00.00

8544.42.90.00.00

Yalnız Akü Takviye Kablosu

30 (ABD Doları/Kg*)

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri