2013/4 Nolu İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

RESMİ GAZATE02/07/2013 Tarihin’de 28695 Sayı ile Resmî Gazetede yayımlanmış olan İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin 2013/4 Nolu Tebliğ;

Bu Tebliğ, 05/05/2013 tarih ve 28638 sayı ile Resmî Gazete’de yayımlanmış olan, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/3 Nolu Tebliğ  ile başlatılmış ve 10/05/2004 tarih 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınmış kararı içermektedir.Tebliğin detaylarını incelemek için aşağıdaki linkten Resmi Gazeteyi inceleyebilirsiniz.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)