2013/4961 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2013/496101.07.2013 Tarihinde 28694 sayı ile yayımlanmış olan  Resmî Gazete’de  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar  2013/4961

Bu Kararın ekinde  gösterilmiş olan,  EK:II sayılı liste içerisinde yer alan  Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ler ve kayıt numaraları belirtilmiş olan ürünlere ait , 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş thalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır. Detayları ve Ekleri için tıklayınız.

 

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki;

a) II sayılı Listenin “Gümrük Vergisi Oranı (%)” sütunlarında yer alan tüm “HIR” ibareleri,

b) II sayılı Listede bulunan Hırvatistan’a ilişkin tüm dipnotlar,

c) EK 6’da bulunan “HIR. : Hırvatistan” satırı,

yürürlükten kaldırılmıştır.