Tahsilat işlemleri Gümrük Genel Tebliğin(seri No 1) değişiklik olmuştur.

RESMİ GAZATE1/06/ 2013 Tarihli 28664 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan Tahsilât İşlemleri, Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılması hakkındaki tebliğ detayları;

Değişiklik  (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası  aşağıdaki gibi değişmiştir.

“(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.” Değişiklik hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ