1/06/ 2013 Tarihli 28664 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan Tahsilât İşlemleri, Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’...