Yurt Dışında Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında yapılacak İthalat ve İhracat Hakkında Tebliğ

RESMİ GAZATE10 .04.2013 Tarihli 28614 SAyılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ Kapsamı Hakkında

Ekonomi Bakanlığı tarafından;

(2013/1 SAYILI SERBEST BÖLGELER  TEBLİĞİ)

Tebliğin genel olarak amaç ve kapsamı

 

 (1) Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılmak istenen Kesin ithalat ve Geçici ihracat  işlemleri ile ilgili  ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı  ile düzenlenmiştir.

Tebliğin Kapsamı;

 (1) Bu Tebliğ, yurt dışında inşaat himetleri, tesisat işlemleri, montaj işlemleri, mühendislik hizmetleri, proje, müşavirlik hizmetleri, işletme, bakım ve onarım gibi işler ile ilgili  faaliyet gösteren şirketleri kapsamaktadır.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak ve Tüm detaylara ulaşmak için lütfen 28614 Sayılı Resmi Gazeteyi inceleyiniz. Hemen incelemek için Tıklayınız.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri