10 .04.2013 Tarihli 28614 SAyılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ Kapsamı Hakkında Ekonomi Bakanlığı tarafından; ...