2012/40 Sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi

Gümrük ve Ticaret BakanlığıT.C.
GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]
Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
GENELGE (2012/40) 2013 yılında ki Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi hakkında  4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ve ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları” lara ulaşmak için Tıklayınız.

Asgari ücret tarifesine ulaşmak ve indirmek için [download id=”19″]

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Önemli Bilgi :

 

2013/2 sayılı genelge ile değişiklik yapılmış olup 2012/40 sayılı genelge yürlükten kaldırılmıştır yeni genelgeye bu linkten ulaşabilirsiniz, yeni genelgeye ulaşmak için Tıklayınız

 

 

 


Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar


EK: Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ