2012/41 Sayılı Genelge Yetkilendirlmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi 2013

gumruk ve ticaret bakanlığı logo

T.C.

GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

GENELGE (2012/41)

4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ekte yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

Önemli Bilgi:

2012/41 sayılı genelge 2013/3 sayılı genelgenin yayınlanması ile yürürlükten kaldırılmış olup,Yeni genelgeye ulaşmak için ve YGM asgari ücretlerinin güncel listesine bu linkten ulaşabilirsiniz. 2013/3 sayılı genelgeye ulaşmak için Tıklayınız.

EK:

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi [download id=”20″]