Konteyner Taşımacılığı yapan firmalara Emniyet Genel Müdürlüğünden Uyarı

Konteyer Taşımacılığ yapan firmalaraın Listesine ulaşmak için  Tıklayınız.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.20.00.00-MÜT.2012

Konu   :Konteyner Taşımacılığı

 

 

 

20.09.2012 / 19554

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 30/08/2012 tarihli 64035-1211 sayılı yazıda, konteyner taşıyan araçlarda bulunması gereken güvenlik sistemleri ile ilgili olarak ekte bir örneği gönderilen 30/12/2008 tarihli 14315-210568 yazıları doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bağlantınız gümrük idarelerinin yazıda belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulamada gerekli hassasiyeti göstermesi konusunda talimatlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

 

Ek:1 yazı örn.

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.05.1.EGM.0.85.03.04.64035-14315

Konu   :Konteynır taşımacılığı

 

 

 

Merkezden yapılan denetimlerde; konteynır taşıyan araçlarda standart kilitleme ekipmanlarının bulunmadığı, kullanılmadığı veya bunun yerine demir çubuk gibi cisimlerle konteynırın sabitlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-h maddesinde; ”Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi yasaktır. Bu bent hükümlerine uymayanlar 114.00 YTL para cezası ile cezalandırılırlar” denilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 nci maddesinde; “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almaktadır.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin Ek VII’de yer alan “Üst Yapı İle İlgili Hususlar” başlığı altındaki 3 üncü maddesinde “Sökülebilen üst yapılar (Swap Bodies) ve konteynırları taşıyacak olan araçların üst yapılarında, bu amaca uygun her biri sökülebilen üst yapı ve konteynır için dört köşesinden bağlantı olanağı sağlayan dört adet konteynır kilidi olmalıdır.

3.1- Kilit yerleşimi kamyon ve tam römork için bu ekin Şekil 1’ inde, yarı römork için ise Şekil 2’sinde belirtilmiştir.

3.2- Konteynır ile, taşıyıcı araç veya alt yürüyüş grubu arasındaki bağlantı form geçmeli olmalı, konteynır kilitleri takımsız kullanılabilmeli ve emniyete alınıp bağlantısının yapılmış olduğu ilk bakışta görülebilmelidir.

3.3- Taşıma esnasında konteynırı taşıdıkları uygun araca bağlayan kilit sistemi form ve mukavemet açısından çektirme yöntemi ile konteynır sağa, sola, öne, arkaya ve yukarı doğru olası hareketlerini de engellemelidir.

3.4- Kilitler form geçmeli olmalı, normal yol şartlarında kendiliğinden çözülmemelidir.

3.5- Kilit ekipmanlarının Uluslararası ISO 668 ve ISO 3874 standartlarına uygunluğu belgelendirilmiş olmalıdır” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen kilit sistemini bulundurmayan araçların aşırı hız, ani fren ve manevraları sırasında konteynırların araç üzerinden kayma ve savrulma suretiyle karayoluna düşmesi sonucunda diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği büyük ölçüde tehlikeye düşmekte ve karayolunda trafik akışı kesintiye uğramaktadır.

Bu nedenle, konteynır taşımacılığı yapan araçlardan belirtilen standartları taşımayanların sınır kapılarımızdan ve limanlarımızdan ülkemize girişleri ile limanlarımızdan konteynır alan araçların gümrük bölgesinden bu şekilde çıkışlarına gerekli şartlar sağlanmaya kadar izin verilmeyecektir.

Karayollarımızda yapılan denetimler ise kilit sistemi bulunmayan, kullanılmayan veya standart dışı kilit sistemi olan araçların tespiti halinde hangi gümrük sahasından giriş yaptığı öğrenilerek ve Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesine göre adli işlemlerin başlatılması amacıyla bu somut tehlikeyi ortaya koyan bir tutanak tanzim edilmek suretiyle ülkemize girişinde ihmali olanlar ile aracın işleten, yükleyen ve sürücüsü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca belirtilen yükleme kurallarına uymayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-h maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Alim BARUT

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

EKİ:

Şekil (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                      Bilgi:

81 İl Valiliğine          Ulaştırma Bakanlığına,

                                        Gümrük Müsteşarlığına,

                                       Jandarma Genel Komutanlığına.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK

 

1 Yorum

  1. Avatar Tarık YÜKSEK (Gümrük Müşaviri Yrd.) diyorki:

    Merhaba Konteynerleri nerden alacaksınız,HAngi şehirden alınıp hangi şehire gidecek acaba ona göre size bilgi aktarmaya çalışalım,Fiyat araştırması yapıp dönebiliriz.

    İyi Çalışmalar.

    Gümrük Müşavirliği