Suriye Ortaklık Anlaşması İptali

 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.ABD.0.02.0.02-722.01.01.SY/

Konu   :Suriye Ortaklık Anlaşması

 

DAĞITIM

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 10.07.2012 tarihli ve 48772 sayılı yazıda özetle, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye ile Suriye arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının, Suriye’de çıkan siyasi karışıklıklar nedeniyle 1 Aralık 2011 tarihinde Suriye tarafından, 6 Aralık 2011 tarihinde alınan ve 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ise ülkemiz tarafından askıya alındığı ve bundan dolayı, Suriye ile ikili ticaretimizde halen tercihli rejim uygulaması bulunmadığı hususunun ilgili belgelendirmeler açısından göz önünde tutulması talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, olası karışıklıkların önlenmesi amacıyla, anılan STA kapsamında menşe ispat belgesi düzenlenmesi amacıyla mükellefler tarafından yapılan başvuruların, mevcut durum değişinceye kadar kabul edilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Yücel KARADİŞ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

DAĞITIM:

1- EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2- ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3- İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4- DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

5- DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

6- ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

7- BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

8- ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

9- TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

10- GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

11- DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

12- İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

13- FIRAT GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

14- ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

15- DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

16- BATI MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.19.0.ABG.0.06.03.724.01.02/SURİYE

Konu   :Türkiye Suriye Ortaklık Anlaşması

 

10.07.2012 / 48772

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

 

 

Malumları olduğu üzere, 01 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye ile Suriye arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması, Suriye’de çıkan siyasi karışıklıklar nedeni ile 1 Aralık 2011 tarihinde Suriye tarafından, 6 Aralık 2011 tarihinde alınan ve 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca ise ülkemiz tarafından askıya alınmıştır.

 

Bu itibarla, Suriye ile ikili ticaretimizde halen tercihli rejim uygulaması bulunmadığı hususunun ilgili belgelendirmeler bakımından göz önünde tutulmasında fayda görülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

 

 

 

Emre Orhan ÖZTELLİ

Bakan a.

AB Genel Müdür Yrd.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK