İhracat Kıymet araştırması (2012/30) 26/09/2012

T.C.
GUMRUK VE T.CARET BAKANLIĞI
Gumrukler Genel Mudurlu.u
Say. : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01
Konu : .hracatta k.ymet ara.t.rmas.
26/09/2012

GENELGE
(2012/ 30)
İhracat kıymet araştırmalar. ile ilgili 2011/49 say.l. Genelgenin 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3- Bu Genelgenin yururluğe girdiği tarih itibariyle gumruk idarelerince başlatılmış ancak  Maliye Bakanlığından cevap alınamaması nedeniyle henuz sonuclandırılmamış  kıymet araştırmalarının da bu Genelge hukumleri kapsamında sonuclandırılması,
gerekecektir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hayati YAZICI
Bakan
___________________________________________________________________________
Hukumet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi icin  Kıymet ve Menşe Dairesi
Tel: (0312) 306 89 31 Faks: (0312) 306 89 65-95
Elektronik A. : www.gumruk.gov.tr

 

Gümrük Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri