2012 TRT bandrol listesi

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2012 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar – 2011/2629 (30.12.2011 t. 28158 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2011/2629

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2012 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının 23/12/2011 tarihli ve 16608 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

23/12/2011 TARİHLİ VE 2011/2629 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE
Her bir cihaz için bandrol karşılığı tahsil edilmek üzere tahsil edilecek ücretler (Euro karşılığı TL)

CİHAZ CİNSİ:

1. Renkli Televizyonlar

•51 Ekrana kadar (51 dahil)……………………………………………………………………………………………………….. 5 AVRO

•51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)…………………………………………………………………………………………… 8 AVRO

• 67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)………………………………………………………………………………………… 10 AVRO

• 85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)………………………………………………………………………………………. 12 AVRO

• 116 Ekrandan yukarı……………………………………………………………………………………………………………. 15 AVRO

• Oto Televizyonu…………………………………………………………………………………………………………………… 8 AVRO

2. Siyah/Beyaz Televizyonlar

•51 Ekrana kadar (51 dahil)………………………………………………………………………………………………………. 2 AVRO

•51 Ekrandan yukarı……………………………………………………………………………………………………………….. 3 AVRO

• Oto Televizyonu…………………………………………………………………………………………………………………… 3 AVRO

3. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları……………………………………………………………………………………………………………. 1 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, radyolu cep telefonları, bir müzik aleti
(elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,

ışıldaklar ve radyolu vantilatörler……………………………………………………………………………………………… 1 AVRO

• Oto radyo alıcıları…………………………………………………………………………………………………………………. 1 AVRO

• Taşınabilir radyo alıcıları……………………………………………………………………………………………………….. 2 AVRO

• Rack tipi birleşik cihazlardan (TÜNER) radyo alıcı kartları…………………………………………………………… 18 AVRO

4. Videolar, video kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme Özelliği olanlar)…………. 18 AVRO

5. Televizyon Uydu Alıcı Cihazları

•Tek Kanallı…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 AVRO

•Çok Kanallı…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 AVRO

6. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo………………………………………………………………………………………………………………… 9 AVRO

• Televizyon-Radyo-Teyp………………………………………………………………………………………………………. 13 AVRO

• Televizyon-Video………………………………………………………………………………………………………………… 19 AVRO

• Televizyon-Radyo-Video……………………………………………………………………………………………………… 21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo -Walkman)……………………………………………………………………………… 1 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo-pikap…………………………………………………………………………………………………. 3 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo -kasetçalar………………………………………………………………………………………….. 3 AVRO

• Oto Radyo – Kasetçalar………………………………………………………………………………………………………….. 3 AVRO

• Oto Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………………….. 4 AVRO

• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar……………………………………………………………………………….. 4 AVRO

• Radyo-Kasetçalar…………………………………………………………………………………………………………………. 5 AVRO

•Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………………………… 7 AVRO

•Radyo-Pikap…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap………………………………………………………………………………………………………. 14 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar……………………………………………………………………………… 18 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………. 18 AVRO

7. Tüner Kartları

• FM Tüner kartı……………………………………………………………………………………………………………………… 1 AVRO

• TV Tüner kartı……………………………………………………………………………………………………………………… 1 AVRO

8. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayınını almaya
yarayan her türlü cihazlar…………………………………………………………………………………………………… 18 AVRO