Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan 2013/24 Sayılı "2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten ...